wczytywanie
Nasz adres:
Instal-Elektryk s.c.
Oborniki Śląskie, ul. Sikorskiego 24
Numer telefonu:
(+48) 695 774 174
Adres e-mail:
instalelektryk@o2.pl

Skontaktuj się z namiDrogi użytkowniku,
Wysyłając formularz wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Instal-Elektryk s.c. Piotr Duzinkiewicz, Seweryn Duzinkiewicz z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. W. Sikorskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151807171, REGON: 369137300, E-mail: instalelektryk@o2.pl, Telefon: (+48) 695 774 174.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, ofertowych, współpracy. Podstawą przetwarzania danych w przypadku oferty jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO), a w przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania oferty/zawarcia umowy. Wspólnicy będą przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom – podmiotom wspierającym (tłumacze, księgowość, IT, prawnik, hosting) oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania Państwa zgody (odnośnie danych przekazanych w formularzu), a w razie zawarcia umowy – przez okres 6 lat, zgodnie z okresem przedawniania się ewentualnych roszczeń. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt do administratora danych za pośrednictwem poczty e- mail instalelektryk@o2.pl